STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54491 000.00.19.H26-210407-0002 210000125/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN TẠO

Còn hiệu lực

54492 000.00.19.H26-210407-0012 210000437/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

54493 000.00.19.H26-210407-0010 210000438/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

54494 000.00.19.H26-210407-0013 210000439/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM SUNPHARMA DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI XOA BÓP

Còn hiệu lực

54495 000.00.19.H26-210408-0003 210000440/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG PHỤNG TOÀN CẦU Bôi hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực