STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54491 17011398/HSCBMB-HN 170001146/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ THÀNH AN

Còn hiệu lực

54492 17008987/HSCBA-HN 170002305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM PCR

Còn hiệu lực

54493 17011392/HSCBMB-HN 170001147/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂN CƯƠNG

Còn hiệu lực

54494 17011400/HSCBMB-HN 170001148/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI (HAPHARCO)

Còn hiệu lực

54495 17008985/HSCBA-HN 170002306/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD "Nẹp thông minh", tức nẹp điều trị, ở các dạng dùng trong chấn thương chỉnh hình, phụ kiện và máy hỗ trợ

Còn hiệu lực