STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54501 18011746/HSCBMB-HN 180000228/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUỆ MỸ

Còn hiệu lực

54502 18011260/HSCBA-HN 180001558/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bồn rửa tay và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

54503 18011322/HSCBA-HN 180001559/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống xử lý X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

54504 18011323/HSCBA-HN 180001560/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống xử lý X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

54505 18011743/HSCBMB-HN 180000229/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO

Còn hiệu lực