STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54511 000.00.19.H29-210114-0001 210000266/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

54512 000.00.19.H29-210218-0002 210000267/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

54513 000.00.19.H29-210201-0004 210000054/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ NTR

Còn hiệu lực

54514 000.00.10.H31-210226-0001 210000001/PCBMB-HY

CÔNG TY TNHH LONG HẢI

Còn hiệu lực

54515 000.00.10.H31-210323-0001 210000007/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH HTM DALOPHA USA Khẩu trang y tế TPRO FACE MASK

Còn hiệu lực