STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54516 18011114/HSCBA-HN 180001442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bóng hút mảnh cắt và phụ kiện thay thế

Còn hiệu lực

54517 18011111/HSCBA-HN 180001443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kìm kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

54518 18011209/HSCBA-HN 180001444/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ, bàn mổ, bàn khám, bàn khám tai mũi họng, ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

54519 18011210/HSCBA-HN 180001445/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Vật tư phẫu thuật nong mạch vành

Còn hiệu lực

54520 18011198/HSCBA-HN 180001447/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH Dung dịch xịt mũi Sani Spray

Còn hiệu lực