STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54521 17008257/HSCBA-HCM 170002392/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG DỤNG CỤ NHA KHOA

Còn hiệu lực

54522 17008263/HSCBA-HCM 170002393/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN DINH ỐNG NGHIỆM CÁC LOẠI ; LỌ SINH PHẨM ; NẮP ỐNG NGHIỆM ; ĐẦU COL CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

54523 17008218/HSCBA-HCM 170002394/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Orthodontic bands & attachments 3M Unitek (Khâu chỉnh nha và phụ kiện khâu chỉnh nha 3M Unitek)

Còn hiệu lực

54524 17008222/HSCBA-HCM 170002395/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M Unitek Orthodontic Hand Instrument (Dụng cụ cầm tay chỉnh nha 3M Unitek)

Còn hiệu lực

54525 17008219/HSCBA-HCM 170002396/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M™ Littmann® Stethoscope (Ống nghe y khoa Littmann 3M)

Còn hiệu lực