STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54541 18011212/HSCBA-HN 180001468/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Bộ chêm độ phân giải thấp tương thích cộng hưởng từ (2 hình khối + 2 hình chêm)

Còn hiệu lực

54542 18011066/HSCBA-HN 180001469/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bao vô trùng cho điều khiển từ xa

Còn hiệu lực

54543 18011235/HSCBA-HN 180001470/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Thiết bị tập thang gắn tường

Còn hiệu lực

54544 18011234/HSCBA-HN 180001471/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Bàn tập đứng trong PHCN

Còn hiệu lực

54545 18011236/HSCBA-HN 180001472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH Dung dịch vệ sinh mũi Oxymax

Còn hiệu lực