STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54546 000.00.19.H29-201021-0005 200001969/PCBA-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGỌC THANH THANH Khẩu trang Y tế Anzar (Anzar Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

54547 000.00.19.H29-201023-0006 200001970/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Găng tay khám bệnh không bột chưa tiệt trùng các cỡ

Còn hiệu lực

54548 000.00.19.H29-201027-0007 200001971/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIÊT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Cao su nhẹ I-sill Premium

Còn hiệu lực

54549 000.00.19.H29-201027-0009 200001972/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIÊT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Cao su nặng I-sill Premium Putty

Còn hiệu lực

54550 000.00.19.H29-201103-0005 200000295/PCBMB-HCM

CONG TY CO PHAN THIET BI KHOA HOC KY THUAT HOANG PHAT

Còn hiệu lực