STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54551 18011274/HSCBA-HN 180001411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC HẢI Màn hình nội soi

Còn hiệu lực

54552 18000011/HSCBA-VP 180000003/PCBA-VP

CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VIỆT Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

54553 18000012/HSCBA-VP 180000004/PCBA-VP

CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VIỆT Bàn mổ điện thủy lực

Còn hiệu lực

54554 18001348/HSCBMB-ĐNa 180000012/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH BMS VINA

Còn hiệu lực

54555 18011703/HSCBMB-HN 180000204/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BEEKING

Còn hiệu lực