STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54556 000.00.19.H26-201029-0004 200000408/PCBMB-HN

KHO THUỐC SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦNTHƯƠNG MẠI FAMED

Còn hiệu lực

54557 000.00.17.H09-201106-0001 200000134/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN BÌNH DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54558 000.00.17.H09-201002-0001 200000133/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Khăn và Bộ khăn phủ phẫu thuật/Disposable Drape and Packs

Còn hiệu lực

54559 000.00.17.H09-201015-0007 200000135/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Áo choàng phẫu thuật/Disposable Gowns

Còn hiệu lực

54560 000.00.17.H09-201105-0001 200000057/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN MŨ TRÙM Y TẾ

Còn hiệu lực