STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54571 000.00.19.H29-201103-0010 200000305/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI GIA PHÚC

Còn hiệu lực

54572 000.00.19.H29-201111-0002 200000306/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DIỆP NGUYỄN

Còn hiệu lực

54573 000.00.19.H29-201111-0004 200002030/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTH NEEDS Giày ống cao giảm áp cho bàn chân tiểu đường VACOcast

Còn hiệu lực

54574 000.00.19.H29-201112-0001 200002031/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTH NEEDS Giày nâng chiều cao EVENup

Còn hiệu lực

54575 000.00.19.H29-201111-0006 200002032/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTH NEEDS Giày giảm áp cho bàn chân tiểu đường VACOpaso Free

Còn hiệu lực