STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54576 000.00.16.H05-210801-0001 210000053/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA AITECH 360 Khẩu trang y tế TH PRO MASK

Còn hiệu lực

54577 000.00.17.H13-210716-0002 210000015/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CND

Còn hiệu lực

54578 000.00.19.H26-210807-0002 210000351/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ASIA CONSULTING AND INVEST VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54579 000.00.19.H26-210729-0013 210000352/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI LÂM

Còn hiệu lực

54580 000.00.16.H23-210806-0001 210000047/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực