STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54586 000.00.19.H26-201105-0014 200000251/PCBSX-HN

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54587 000.00.19.H26-201106-0007 200000252/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ P&D KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

54588 000.00.19.H26-201108-0001 200000409/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ THÀNH TÂM

Còn hiệu lực

54589 000.00.19.H26-201108-0002 200001953/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54590 000.00.16.H33-201030-0001 200000004/PCBA-KG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM KIÊN THÀNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực