STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54596 000.00.19.H26-201029-0014 200001943/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHÂN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM Gram staining kit

Còn hiệu lực

54597 000.00.19.H26-201029-0012 200001944/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHÂN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM Máy nhuộm Gram tự động

Còn hiệu lực

54598 000.00.19.H26-201029-0013 200001945/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHÂN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM Máy nhuộm Gram và nhuộm lao tự động

Còn hiệu lực

54599 000.00.19.H26-201030-0013 200001946/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Băng ép mạch đùi và mạch quay

Còn hiệu lực

54600 000.00.19.H29-201027-0012 200001966/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIÊT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Vật liệu cách ly nướu khi tẩy trắng Fine Dam

Còn hiệu lực