STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54606 000.00.19.H26-210805-0012 210001323/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Bàn để dụng cụ

Còn hiệu lực

54607 000.00.19.H26-210805-0020 210001324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Xe đẩy (xe tiêm), xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ

Còn hiệu lực

54608 000.00.19.H26-210805-0021 210001325/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giá treo dịch truyền (Cọc truyền dịch)

Còn hiệu lực

54609 000.00.19.H26-210805-0019 210001326/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

54610 000.00.19.H26-210805-0009 210001328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực