STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54606 18010266/HSCBA-HN 180000569/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Bàn mổ điều khiển điện

Còn hiệu lực

54607 18010267/HSCBA-HN 180000570/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Bàn đẻ/ khám phụ khoa điều khiển điện

Còn hiệu lực

54608 18010268/HSCBA-HN 180000571/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Que phẫu tích

Còn hiệu lực

54609 18011582/HSCBMB-HN 180000085/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOPLINE

Còn hiệu lực

54610 18010270/HSCBA-HN 180000573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ ) Que dùi thăm dò

Còn hiệu lực