STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54621 000.00.19.H26-200612-0018 200001145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG LINH BABY KIDS

Còn hiệu lực

54622 000.00.19.H26-200626-0016 200001146/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURAL COSMETICS GIA KIM GEL BÔI MỘC TRĨ HOÀN

Còn hiệu lực

54623 000.00.19.H26-200626-0017 200001147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURAL COSMETICS GIA KIM NGÂM XÔNG TRĨ MỘC TRĨ HOÀN

Còn hiệu lực

54624 000.00.19.H26-200626-0019 200001148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURAL COSMETICS GIA KIM THANH TRĨ NAM

Còn hiệu lực

54625 000.00.19.H26-200626-0020 200001149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURAL COSMETICS GIA KIM NGÂM XÔNG TRĨ THANH TRĨ NAM

Còn hiệu lực