STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54626 18010315/HSCBA-HN 180000536/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG DUNG CỤ PHẪU THUẬT BOB

Còn hiệu lực

54627 18010314/HSCBA-HN 180000537/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

54628 18010162/HSCBA-HN 180000525/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ khoan đục xương trong phẫu thuật thay khớp háng

Còn hiệu lực

54629 18010194/HSCBA-HN 180000530/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHÂU GIANG Cốc đựng dung dịch dùng trong y tế

Còn hiệu lực

54630 18010195/HSCBA-HN 180000531/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHÂU GIANG Kẹp các loại dùng trong y tế

Còn hiệu lực