STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54636 17000404/HSCBMB-TB 180000002/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

54637 18009621/HSCBA-HCM 180000690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Chất đổ khuôn răng (hợp chất làm khuôn răng); Thạch cao nha khoa.

Còn hiệu lực

54638 18009622/HSCBA-HCM 180000691/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ đèn khám thanh quản

Còn hiệu lực

54639 18009623/HSCBA-HCM 180000692/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Băng ca cấp cứu

Còn hiệu lực

54640 18009624/HSCBA-HCM 180000693/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Ghế đẩy cấp cứu

Còn hiệu lực