STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54641 000.00.19.H26-210330-0008 210000105/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Còn hiệu lực

54642 000.00.19.H26-210402-0015 210000400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA MINH TÂN NƯỚC CẤT

Còn hiệu lực

54643 000.00.19.H29-210108-0010 210000041/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT

Còn hiệu lực

54644 000.00.19.H29-210302-0018 210000221/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Băng ca cứu thương

Còn hiệu lực

54645 000.00.19.H29-210317-0003 210000024/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN KẾT VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực