STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54641 18009625/HSCBA-HCM 180000694/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Xe đẩy cấp cứu

Còn hiệu lực

54642 18011576/HSCBMB-HN 180000081/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK

Còn hiệu lực

54643 18011574/HSCBMB-HN 180000080/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54644 18011572/HSCBMB-HN 180000079/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT VIỆT

Còn hiệu lực

54645 18011571/HSCBMB-HN 180000078/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIMED

Còn hiệu lực