STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54646 000.00.25.H47-210329-0001 210000003/PCBA-QNa

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PRO SÀI GÒN Nước muối sinh lý 0.9%

Còn hiệu lực

54647 000.00.19.H26-210305-0022 210000371/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

54648 000.00.19.H26-210318-0002 210000372/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VEZO Xịt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

54649 000.00.19.H26-210318-0009 210000373/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Gel hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

54650 000.00.19.H26-210322-0001 210000374/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Bộ bơm áp lực cao

Còn hiệu lực