STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54671 18009599/HSCBA-HCM 180000671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ phụ kiện gắn máy thở

Còn hiệu lực

54672 18009600/HSCBA-HCM 180000672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Dây đeo máy thở

Còn hiệu lực

54673 18009601/HSCBA-HCM 180000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Xe đẩy máy thở

Còn hiệu lực

54674 18009602/HSCBA-HCM 180000674/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ dây thở

Còn hiệu lực

54675 18009603/HSCBA-HCM 180000675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Găng tay dùng 1 lần

Còn hiệu lực