STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54686 18009418/HSCBA-HCM 180000650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

54687 18009419/HSCBA-HCM 180000651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

54688 18009478/HSCBA-HCM 180000652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Bộ dây thở

Còn hiệu lực

54689 18009508/HSCBA-HCM 180000653/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT Phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

54690 18009509/HSCBA-HCM 180000654/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT Nước rửa phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực