STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54691 18009596/HSCBA-HCM 180000655/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy cắt mô tự động AVENIO Millisect

Còn hiệu lực

54692 18011578/HSCBMB-HN 180000075/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA

Còn hiệu lực

54693 18010254/HSCBA-HN 180000502/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM 20DAYSKIN Miếng dán mụn

Còn hiệu lực

54694 18010257/HSCBA-HN 180000503/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Giường y tế hai tay quay

Còn hiệu lực

54695 18010258/HSCBA-HN 180000504/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Tủ đầu giường

Còn hiệu lực