STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54691 000.00.19.H29-201102-0013 200001987/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHẨU TRANG HDHL HEALTH CARE KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

54692 000.00.19.H29-201105-0006 200001988/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54693 000.00.10.H31-201008-0002 200000053/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ITO VIỆT NAM Thiết bị vật lý trị liệu

Còn hiệu lực

54694 000.00.19.H29-200924-0006 200001975/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Bộ chẩn đoán bằng đèn Halogen (dùng cho soi đáy mắt và soi tai)

Còn hiệu lực

54695 000.00.19.H29-201029-0009 200001976/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực