STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54696 18009494/HSCBA-HCM 180000619/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Xe đẩy và phụ kiện bổ sung cho màn hình

Còn hiệu lực

54697 18008899/HSCBMB-HCM 180000069/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM NĂM PHÁT

Còn hiệu lực

54698 18009543/HSCBA-HCM 180000621/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

54699 18009548/HSCBA-HCM 180000622/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA TRỢ CỤ PHẪU THUẬT CỘT SỐNG LƯNG

Còn hiệu lực

54700 18008905/HSCBMB-HCM 180000070/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG DUY

Còn hiệu lực