STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54721 18009584/HSCBA-HCM 180000643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT MÁY LẤY DẤU RĂNG

Còn hiệu lực

54722 18009585/HSCBA-HCM 180000644/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM Kính hiển vi nội nha

Còn hiệu lực

54723 18009586/HSCBA-HCM 180000645/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

54724 18010247/HSCBA-HN 180000456/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC kit thử Nano-CheckerTM

Còn hiệu lực

54725 18010246/HSCBA-HN 180000457/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC kit thử FLuoro-CheckerTM

Còn hiệu lực