STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54726 18010243/HSCBA-HN 180000458/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC Máy đọc kit thử Nano-CheckerTM

Còn hiệu lực

54727 18010242/HSCBA-HN 180000459/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC Máy đọc kit thử Fluoro-CheckerTM

Còn hiệu lực

54728 18010175/HSCBA-HN 180000460/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PCG Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

54729 18010177/HSCBA-HN 180000461/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Vật tư phẫu thuật tiết niệu

Còn hiệu lực

54730 18010178/HSCBA-HN 180000462/PCBA-HN

CÔNG TY THHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Máy xét nghiệm sinh hóa tự động dùng để xét nghiệm các chỉ số hóa sinh

Còn hiệu lực