STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54736 18009913/HSCBA-HN 180000468/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Giường y tế

Còn hiệu lực

54737 18010032/HSCBA-HN 180000470/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bong bóng lấy sỏi 3 khoang sử dụng một lần

Còn hiệu lực

54738 18010045/HSCBA-HN 180000471/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động và thuốc thử đi kèm

Còn hiệu lực

54739 18011559/HSCBMB-HN 180000071/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TÀI LƯƠNG

Còn hiệu lực

54740 18010093/HSCBA-HN 180000472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT BỘT BÓ/ THANH NẸP ĐỊNH HÌNH SỢI THỦY TINH DUK-IN

Còn hiệu lực