STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54771 18011214/HSCBA-HN 180001465/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tấm đế cơ sở

Còn hiệu lực

54772 18011223/HSCBA-HN 180001466/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tủ gia nhiệt khô

Còn hiệu lực

54773 18011218/HSCBA-HN 180001467/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Bộ hỗ trợ đỡ tay

Còn hiệu lực

54774 18011212/HSCBA-HN 180001468/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Bộ chêm độ phân giải thấp tương thích cộng hưởng từ (2 hình khối + 2 hình chêm)

Còn hiệu lực

54775 18011066/HSCBA-HN 180001469/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bao vô trùng cho điều khiển từ xa

Còn hiệu lực