STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54771 000.00.19.H29-201022-0002 200001927/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bao giày phẫu thuật

Còn hiệu lực

54772 000.00.19.H29-201022-0012 200001928/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỆT KIM ĐOÀN TẤT THÀNH Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

54773 000.00.19.H29-201022-0007 200001929/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Giường/ Bàn sanh

Còn hiệu lực

54774 000.00.19.H29-201022-0008 200001930/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Bàn/ Ghế khám phụ khoa

Còn hiệu lực

54775 000.00.19.H29-201022-0009 200001932/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch phụ trợ dùng để cung cấp một điện thế tham chiếu cho xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride và lithium.

Còn hiệu lực