STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54806 17008719/HSCBA-HN 170002141/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Đĩa Petri

Còn hiệu lực

54807 17008718/HSCBA-HN 170002142/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Ống xét nghiệm máu lắng ESR

Còn hiệu lực

54808 17008790/HSCBA-HN 170002143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Túi oxy

Còn hiệu lực

54809 17008781/HSCBA-HN 170002144/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Túi nước tiểu

Còn hiệu lực

54810 17008780/HSCBA-HN 170002145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÙNG ĐỨC Đèn mổ, đèn khám treo trần; đèn mổ, đèn khám di động; đèn mổ đèn khám treo trần, đèn mổ đèn khám di dộng kèm camera

Còn hiệu lực