STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54811 18010378/HSCBA-HCM 180001397/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Hóa chất sử dụng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

54812 18010379/HSCBA-HCM 180001398/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Que thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

54813 18010380/HSCBA-HCM 180001399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Máy trám răng

Còn hiệu lực

54814 18010381/HSCBA-HCM 180001400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA Sinh hiển vi khám mắt ( đèn khe khám mắt)

Còn hiệu lực

54815 18009007/HSCBMB-HCM 180000157/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT

Còn hiệu lực