STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54816 17007603/HSCBA-HCM 170002300/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Que chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

54817 17007719/HSCBA-HCM 170002301/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Băng keo có chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

54818 17008727/HSCBMB-HCM 170000516/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HDX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54819 17008729/HSCBMB-HCM 170000515/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH

Còn hiệu lực

54820 170007302/HSCBMB-HCM 170000514/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU

Còn hiệu lực