STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54836 17008668/HSCBA-HN 170002171/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Bộ phận kết nối 3 cổng

Còn hiệu lực

54837 17008741/HSCBMB-HCM 170000517/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Còn hiệu lực

54838 17011394/HSCBMB-HN 170001123/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG

Còn hiệu lực

54839 17011362/HSCBMB-HN 170001122/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

54840 17011370/HSCBMB-HN 170001121/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ XUÂN PHÁT

Còn hiệu lực