STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54861 000.00.04.G18-201008-0001 20000619CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU YÊN PHÚ Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

54862 000.00.04.G18-201007-0011 20000618CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

54863 000.00.04.G18-201012-0012 20000617CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

54864 000.00.04.G18-201016-0002 20000616CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAUDUCMEDI Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

54865 000.00.04.G18-201019-0008 20000615CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HT Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực