STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54876 17007690/HSCBA-HCM 170002246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM PHÚC Sản phẩm bảo vệ tia X

Còn hiệu lực

54877 17008087/HSCBA-HCM 170002247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN Hóa chất điện giải và nước rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

54878 17008034/HSCBA-HCM 170002248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDIPAL Máy nội soi chẩn đoán tai mũi họng

Còn hiệu lực

54879 17008076/HSCBA-HCM 170002249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Băng ca đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

54880 17008075/HSCBA-HCM 170002250/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Phụ kiện phòng mổ

Còn hiệu lực