STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54881 17008090/HSCBA-HCM 170002256/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Halogen lamps, Ceramic Xenon Lamps

Còn hiệu lực

54882 17008077/HSCBA-HCM 170002257/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Phụ kiện dùng cho thiết bị theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

54883 17007972/HSCBA-HCM 170002258/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN Ống tiêm

Còn hiệu lực

54884 17008092/HSCBA-HCM 170002260/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch cobas 4000

Còn hiệu lực

54885 17008093/HSCBA-HCM 170002261/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch cobas 6000

Còn hiệu lực