STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54886 18009425/HSCBA-HCM 180000528/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH CÁC LOẠI BÌNH ÁP LỰC ÂM

Còn hiệu lực

54887 18009441/HSCBA-HCM 180000529/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M Soft Cloth Dressing with Pad

Còn hiệu lực

54888 18008886/HSCBMB-HCM 180000055/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NGỌC ĐẠO

Còn hiệu lực

54889 18000001/HSCBA-HT 180000001/PCBA-HT

CÔNG TY TNHH TM-DV LINH LÝ Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

54890 18011557/HSCBMB-HN 180000058/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAKE SIDE VIỆT NAM

Còn hiệu lực