STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54906 17008965/HSCBA-HN 170002284/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

54907 17008951/HSCBA-HN 170002285/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Kìm giữ kẹp Clip Titan

Còn hiệu lực

54908 17008486/HSCBA-HN 170002286/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch dành riêng cho truyền thuốc điều trị ung thư

Còn hiệu lực

54909 17008643/HSCBA-HN 170002287/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống camera phẫu thuật

Còn hiệu lực

54910 17008828/HSCBA-HN 170002288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khay chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực