STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54921 000.00.19.H26-210624-0013 210000921/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Túi Ép tiệt trùng

Còn hiệu lực

54922 000.00.19.H26-210624-0014 210000240/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KIM LONG

Còn hiệu lực

54923 000.00.19.H29-210316-0012 210000476/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực

54924 000.00.19.H29-201107-0001 210000086/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÂN KHOA

Còn hiệu lực

54925 000.00.07.H27-210621-0001 210000001/PCBMB-HT

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU VN

Còn hiệu lực