STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54926 000.00.17.H09-210813-0001 210000011/PCBMB-BD

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ THẨM MỸ - Y KHOA THIỆN PHÚC

Còn hiệu lực

54927 000.00.19.H26-210719-0023 210001222/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED Bộ kít thử chuẩn TSH dùng cho máy phân tích sàng lọc sơ sinh SPOTCHECK®: TSH MP Rgt Kit, 5 plates (SPOTCHECK® TSH Neonatal Screening Kit)

Còn hiệu lực

54928 000.00.19.H26-210719-0026 210001223/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED Bộ kít thử chuẩn GALT dùng cho máy phân tích sàng lọc sơ sinh SPOTCHECK®: GALT MP Rgt Kit, 20 plate (SPOTCHECK® Neonatal GALT Microplate Reagent Kit)

Còn hiệu lực

54929 000.00.19.H26-210719-0022 210001224/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED Bộ kít thử chuẩn GAL dùng cho máy phân tích sàng lọc sơ sinh SPOTCHECK®: GAL Reagent Kit (SPOTCHECK® Total Galactose 50 Hour Reagent Kit)

Còn hiệu lực

54930 000.00.19.H26-210719-0025 210001225/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED Bộ kít thử chuẩn T4 dùng cho máy phân tích sàng lọc sơ sinh SPOTCHECK®: T4 MP Rgt Kit, 5 plates (SPOTCHECK® T4 Neonatal Screening Kit)

Còn hiệu lực