STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54931 17008729/HSCBMB-HCM 170000515/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH

Còn hiệu lực

54932 170007302/HSCBMB-HCM 170000514/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU

Còn hiệu lực

54933 17008720/HSCBMB-HCM 170000512/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM HEALOL

Còn hiệu lực

54934 17008722/HSCBMB-HCM 170000511/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ EMC

Còn hiệu lực

54935 17008626/HSCBA-HN 170002081/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ khám và điều trị nha khoa

Còn hiệu lực