STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54941 000.00.19.H26-210224-0005 210000230/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Bàn khám

Còn hiệu lực

54942 000.00.19.H26-210226-0003 210000231/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG Đèn mổ

Còn hiệu lực

54943 000.00.20.H63-210128-0001 210000002/PCBMB-YB

CỬA HÀNG KHOA HỌC KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU

Còn hiệu lực

54944 000.00.17.H62-210301-0001 210000001/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM MIẾNG DÁN KIỂM SOÁT SẸO

Còn hiệu lực

54945 000.00.04.G18-200709-0002 210056GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU Máy điện tim ECG và các phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực