STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54946 000.00.04.G18-210616-0025 210094GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54947 000.00.04.G18-210122-0007 210000012/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH GEMS

Còn hiệu lực

54948 000.00.04.G18-201027-0004 210000013/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG NGUYỄN

Còn hiệu lực

54949 000.00.04.G18-201214-0005 210000014/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT HD

Còn hiệu lực

54950 000.00.04.G18-201221-0010 210000015/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC

Còn hiệu lực