STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54956 18011699/HSCBMB-HN 180000189/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DOCTORLIFE

Còn hiệu lực

54957 18011028/HSCBA-HN 180001294/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

54958 18011032/HSCBA-HN 180001297/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Que cấy vi sinh

Còn hiệu lực

54959 18011036/HSCBA-HN 180001299/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Dung dịch ổn định hồng cầu dùng cho máy phân tích nhóm máu tự động ID-CellStab

Còn hiệu lực

54960 18011037/HSCBA-HN 180001300/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Thử nghiệm kháng sinh đồ

Còn hiệu lực