STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54961 000.00.19.H29-210225-0004 210000117/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Dung dịch tiền làm sạch, dạng pha sẵn, dùng bằng cách xịt

Còn hiệu lực

54962 000.00.19.H29-210301-0001 210000118/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Bộ vật liệu chăm sóc răng miệng khi tẩy trắng răng

Còn hiệu lực

54963 000.00.19.H29-210301-0011 210000119/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM RB2MASK

Còn hiệu lực

54964 000.00.19.H29-210226-0007 210000120/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG BÀN MỔ

Còn hiệu lực

54965 000.00.19.H29-210305-0003 210000001/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM LUÂN

Còn hiệu lực