STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54976 17004935/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100176ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT

Còn hiệu lực

54977 000.00.04.G18-210223-0004 21000016/BYT-CCHNPL

ĐINH VĂN HẢI

Còn hiệu lực

54978 000.00.04.G18-210223-0008 21000015/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HỒ THU THẢO

Còn hiệu lực

54979 19000463/HSHNPL-BYT 21000014/BYT-CCHNPL

LÊ NGỌC LÂM

Còn hiệu lực

54980 000.00.04.G18-201224-0003 21000884CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY NAM DƯƠNG Áo choàng cách ly /Disposable Isolation Gown

Còn hiệu lực