STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51 000.00.16.H05-240201-0005 240000007/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Cốc chứa mẫu nước tiểu

Còn hiệu lực

52 000.00.19.H29-240129-0038 240000307/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT LIỆU LABO NHA KHOA E-XING DENTAL Bột đúc nha khoa

Còn hiệu lực

53 000.00.19.H29-240215-0001 240000377/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Huyết áp kế ALPK2

Còn hiệu lực

54 000.00.19.H29-240216-0006 240000376/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Chất nhầy sử dụng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

55 000.00.19.H29-240219-0001 240000306/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Dụng cụ hổ trợ phẩu thuật

Còn hiệu lực