STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51 000.00.19.H29-220516-0029 220001658/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY Máy siêu âm nhãn khoa và các phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

52 000.00.19.H29-220519-0023 220001657/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Ống thông chữ T

Còn hiệu lực

53 000.00.19.H29-220519-0027 220001656/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Bộ truyền dẫn dịch 3 ngã

Còn hiệu lực

54 000.00.19.H29-220517-0041 220001655/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

55 000.00.19.H29-220517-0039 220001654/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Dây cho ăn (ống thông dạ dày)

Còn hiệu lực