STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55001 000.00.19.H29-210616-0003 210000462/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM PHONG Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Còn hiệu lực

55002 000.00.19.H29-210616-0001 210000463/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM PHONG Đèn mổ treo trần 2 chóa (≥ 160.000 lux + 160.000 lux)

Còn hiệu lực

55003 000.00.17.H39-210615-0001 210000021/PCBSX-LA

CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

55004 000.00.17.H39-210615-0002 210000016/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Viên đặt âm đạo POVIKIT

Còn hiệu lực

55005 000.00.17.H39-210616-0001 210000017/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Viên đặt âm đạo Vagiwell

Còn hiệu lực