STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55016 000.00.19.H26-210305-0041 210000083/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SHT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55017 000.00.19.H26-210311-0010 210000084/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SURGMED+

Còn hiệu lực

55018 000.00.19.H26-210312-0009 210000300/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV VINAKET Khẩu trang y tế chống bụi mịn K-MASK

Còn hiệu lực

55019 000.00.19.H26-210311-0002 210000085/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VICAS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55020 000.00.19.H26-210312-0019 210000086/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDIVISION VIỆT NAM

Còn hiệu lực