STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55021 000.00.04.G18-200507-0003 20000155CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH BẮC HẢI Khẩu trang y tế VIETMASK PLUS - VIETMASK PLUS Medical Mask

Còn hiệu lực

55022 000.00.04.G18-200508-0004 20000154CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ THẢO NGỌC KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

55023 000.00.04.G18-200508-0013 20000153CFS/BYT-TB-CT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế 4 lớp (4 LAYERS MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

55024 000.00.04.G18-200429-0014 20000152CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn (Medical face mask preventing bacteria)

Còn hiệu lực

55025 000.00.04.G18-200510-0001 20000151CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN TATSU / FACE MASK RESISTANCE TATSU

Còn hiệu lực