STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55026 000.00.19.H26-210305-0019 210000289/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cuvet dùng cùng máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

55027 000.00.19.H26-210305-0018 210000290/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cuvet dùng cùng máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

55028 000.00.19.H26-210305-0015 210000291/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cuvet dùng cùng máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

55029 000.00.19.H26-210305-0040 210000082/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA

Còn hiệu lực

55030 000.00.19.H26-210308-0001 210000017/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT HB VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực