STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55041 18000264/HSCBA-TH 180000019/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện

Còn hiệu lực

55042 18009128/HSCBMB-HCM 180000272/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH

Còn hiệu lực

55043 18009126/HSCBMB-HCM 180000271/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MỸ

Còn hiệu lực

55044 18000007/HSCBMB-BN 180000001/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

55045 18000007/HSCBMB-QNg 180000003/PCBMB-QNg

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐỈNH CAO

Còn hiệu lực